வரவிருப்பது: “ஆய்வுக் கலாசாரம் தொடர்பான கருத்தரங்கு” 
 

சிறப்புப் பகுதி

எண்ணிம இடைவெளி: செயற்கை நுண்ணறிவும் (AI) இலங்கையின்
உயர்கல்வி மீதான‌ அதன் விளைவுகளும்

'எண்ணிம இடைவெளி' மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு 'எண்ணிம இடைவெளி' எனும் சொல்லாடல் 1990களில் அமெரிக்காவில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப வளங்களை அணுகுவதில் காணப்படும் பிராந்திய மற்றும் வகுப்பு சார்ந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டதோடு, பின்னர்...

Read More

மூன்றாம்நிலைக் கல்விக்கான நிதியீட்டத்தை குறைப்பது தற்போதைய
நிலையில் கட்டாயத்தேவையா?

புகைப்படம்: பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள் ஏனைய விடயங்கள் உட்பட கல்வித்துறைக்காக மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 6%ஐ ஒதுக்கக்கோரி மேற்கொள்ளும் ஆர்ப்பாட்டம்

Read More

சீர்திருத்த கற்பித்தல் கலையிலிருந்து புரட்சிகர கற்பித்தல் கலையை நோக்கி

கண்டி நகரத்தில் பிறந்து பாடசாலைக்கு சென்றவள் என்ற வகையில் நான் குறைந்தது பத்து தடவைகளாவது எசல பெரஹெரவை பார்த்திருப்பதோடு பாடசாலை நாட்களில் குறைந்தது ஐந்து தடவைகளாவது அதனை வரைந்திருப்பேன். கண்டி வாவியை சூழ இருக்கும்...

Read More

சிறப்பு ஆவணங்கள்

MBBSக்கான விண்ணப்பங்களைக் கோருதல்!
இராணுவ பாதுகாப்பின் கீழ் மருத்துவ கல்விக்கான கட்டணங்களை
அறிமுகப்படுத்தல்

இந்த மாதத்தின் ஆரம்பத்தில் ஜனாதிபதியால் (பாதுகாப்பு அமைச்சராக) அமைச்சரவையில் முன்வைக்கப்பட்ட முன்மொழிவான கொத்தலாவல...

Read More

இலங்கையில் ஆங்கில மொழிக் கற்பித்தல் புலத்தில் இலங்கை
ஆங்கிலத்தை நிலைப்படுத்தல்

பல தசாப்தங்களாக, குறிப்பாக திறந்த பொருளாதார முறைமை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 70'களுக்குப் பின்னரான காலத்தில்...

Read More

பொதுமக்களின் தலையீடுகள்