පර්යේෂණ සංස්කෘතිය පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය – ළඟදීම

විශේෂාංග

‘විශ්ව විද්‍යාලයක්’ සඳහා වූ තර්කය 

අර්ථාන්විත වූ දැනුම් සම්පාදන ක්‍රියාවලියක් අවශ්‍යයෙන්ම අපේ සමාජ, දේශපාලන හා ආර්ථික පද්ධතීන් පදනම්ව ඇති චින්තන දහරා අධ්‍යයනය කිරීමටත්, වැඩි දෙනාගේ යහපත සඳහා ඒවා ප්‍රගතිශීලී ලෙස වෙනස් කිරීමටත්...

Read More

ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමේ ක්ෂේත්‍රය තුළ ශ්‍රී ලාංකේය ඉංග්‍රීසි ස්ථානගත කිරීම 

පසුගිය දශක කිහිපය පුරාවට, විශේෂයෙන්ම '70 දශකයේ විවෘත ආර්ථිකය හඳුන්වා දුන් කාලයේ සිට, ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම ජාතික වශයෙන් වැදගත් මාතෘකාවක් වශයෙන් බවට පත්ව ඇත. ගෝලීයකරණය...

Read More

2023 ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති රාමුව: විෂමතාව විසින් උසස් අධ්‍යාපනය අරක් ගැනීම?

ගෝලීය විෂමතාව වාර්තාගත ලෙස ඉහළ ගොස් තිබේ. 2024 ජනවාරියේ OXFAM ආයතනය විසින් නිකුත් කරන ලද වාර්තාවකට  අනුව ලොව සුපිරි ධනවතුන් 1% සන්තකයේ එහි වත්කම් වලින්...

Read More

පසුගිය විශේෂාංග

පොදු මැදිහත්වීම්