අප පිළිබඳව

සිංහල සහ දමිළ භාෂා වලින් ‘කුප්පි’ යන්නෙන් අරුත් ගැන්වෙන්නේ කුඩා ලාම්පුවකි. ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාල තුළ යම් මාතෘකාවක් අරබයා සිසුන් කණ්ඩායමක වඩා ‘දීප්තිමත්’ සිසුවෙකුගේ මූලිකත්වයෙන් දිගහැරෙන අවිධිමත් සාකච්ඡා හඳුන්වන්නේද ‘කුප්පි’ යන නමෙනි. ‘කුප්පි’ යන්නෙන් අප මෙහිදී අදහස් කරන්නේ අධ්‍යාපනය හා කාර්ය සාධනය සම්බන්ධ දේශපාලනයක් වේ.

2021 මුල් භාගයේ වසංගත තත්වයට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් රට අගුළුලෑ අවස්ථාවේදී ලංකා අධ්‍යාපනයේ තත්වය ගැන සැළකිලිමත්, අධ්‍යාපන ආයතන වල සේවයෙහි නියුතු පිරිසක් ඒකරාශී වූයේ දේශපාලන, ආර්ථික, සමාජ, අධ්‍යාපනික වශයෙන් වැදගත් කරුණු සම්බන්ධව වඩා පුළුල් සමාජය හා සංවාදයකට එළඹිය හැකි වේදිකාවක් තනාගැනීමටය. සාමූහිකයක් වශයෙන් සමාජ පරිවර්තනයට සහ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොර පරිසරයක් තනාගැනීමට අපි කැප වී සිටිමු. විශේෂයෙන්ම නිදහස් අධ්‍යාපනය පෝෂණය කිරීමත්, ප්‍රධාන දහරාවේ චින්තනය අරක්ගෙන ඇති පටු සහ බෙලහීන කරවන සුළු ජාතිකවාදී චින්තනය ප්‍රශ්න කිරීමත් අපේ උත්සහයයි.

අපේ සාමාජිකයන්

 • උදාරි අබේසිංහ

  පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය

 • ෆර්සානා හනීෆා

  කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

 • ශාමලා කුමාර්

  පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය

 • සසිඳු පටබැඳිගේ

  යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය

 • හර්ෂණ රඹුක්වැල්ල

  විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය

 • සුමති සිවමෝහන්

  පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය

 • මදුරංග කලුගම්පිටිය

  පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය

 • රුත් සුරෙන්තිරරාජ්

  කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

 • අවංකා ප්‍රනාන්දු

  කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

 • එරන්දිකා ද සිල්වා

  යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය

 • අහිලන් කදිර්ගාමර්

  යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය

 • රම්‍යා කුමාර්

  යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය

 • හසිනි ලේකම්වසම්

  පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය

 • සුදේශ් මන්තිලක

  පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය

 • කෞශල්‍යා පෙරේරා

  කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

 • මහේන්ද්‍රන් තිරුවරන්ගන්

  යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය

 • නිකොලා පෙරේරා

  කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

 • රූපිකා රාජකරුණා

  පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය